Leader

Leader

ceramic 38x39 cm

Leader

Leader

ceramic 38x39 cm

Leader

Leader

ceramic 38x39 cm

Leader

Leader

ceramic 38x39 cm

Photo: Paweł Ściebura