Jointly

Jointly

ceramic 39x40 cm

Jointly

Jointly

ceramic 39x40 cm

Jointly

Jointly

ceramic 39x40 cm

Jointly

Jointly

ceramic 39x40 cm

Jointly

Jointly

ceramic 39x40 cm

Photo: Paweł Ściebura