Symposium

Symposium

ceramic 39x39 cm

Symposium

Symposium

ceramic 39x39 cm

Symposium

Symposium

ceramic 39x39 cm

Symposium

Symposium

ceramic 39x39 cm

Symposium

Symposium

ceramic 39x39 cm

Symposium

Symposium

ceramic 39x39 cm

Photo: Paweł Ściebura